Istanbul Management Journal, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün uluslararası hakemli resmi akademik dergisidir. Seçilen çalışmalar, Türkçe ve İngilizce olarak 1975'ten bu yana basılı olarak ve 2010'dan bu yana ise elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Şubat 2018’e kadar adı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi iken uluslararası alanda başarılı olma vizyonu çerçevesinde adı “Istanbul Management Journal” olarak değiştirilmiştir. Dergimiz araştırmacıları işletme, ekonomi ve ilgili alanlarda karşılaşılan sorunlara ilişkin teorik ve pratik olarak yapılan disiplinler arası çalışmalar yapmaya yöneltmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Istanbul Management Journal, yönetim ve strateji, örgütsel teori, insan kaynakları, örgütsel davranış, işletme ve yönetim tarihi, üretim yönetimi, finans, muhasebe, pazarlama ve ekonomi gibi alanlarda yapılmış çalışmaları kabul etmektedir. Istanbul Management Journal, %85 İngilizce ve %15 Türkçe yayın dağılımı olacak şekilde her yıl iki sayı (Haziran ve Aralık) şeklinde yayımlanır. Proquest, Ebsco, RePEc IDEAS, RePEc EconPapers dizinlerinde taranmaktadır. Dergimizin, TR Dizin ve ESCI (Emerging Science Citation Index) dizinlerinde ise başvuruları tamamlanmış olup, değerlendirme sürecindedir.

 

< >

Öne Çıkan Makaleler

< >

"Yönetim ve Organizasyon" Alanında Bir Bilim Dalında 2004 - 2015 Yılları Arasında Yönetilmiş Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalında 2005 - 2014 yılları arasında tamamlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri bibliyometrik analiz yöntemiyle detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu on yıllık dönemde gerçekleştirilen 59’ u yü...

Yazar/lar : Işıl PEKDEMİR / Uğur ERDOĞAN / Yasemin ŞEN / Selçuk YEKE